vps

 • نحوه حذف کردن فايلهاي غير قابل حذف

  اين اتفاق حتماً تابحال براي شما پيش آمده است... قصد داريد فايل و يا پوشه اي را حذف کنيد ولي با خطاي زير مواجه ميشويد :

  ! Cannot remove folder temp It is being used by another person or program

  اگر شما مطمئن هستيد که بر خلاف ادعاي اين پنجره فايل و يا پوشه مورد نظر شما در حال استفاده نيست ميتوانيد در اينگونه مواقع براي رهايي از اين مشکل بجاي راه اندازي مجدد سيستم از روش زير استفاده کنيد:

  1- تمام برنامه هاي باز خود را ببنديد
  2- Command Prompt را باز کنيد
  3- Task Manager را با Right-Click کردن بر روي Taskbar و انتخاب گزينه Task Manager و يا فشردن ترکيب Ctrl-Shift-Esc باز کنيد.
  4- به برگه Processes برويد، Explorer.exe را انتخاب کنيد و دکمه End Process را بزنيد .
  5- بدون اينکه Task Manager را ببنديد به پنجره Command Prompt برويد
  6- در خط فرمان فايل مورد نظرتان را با دستور Del حذف کنيد
  7- دوباره به Task Manager رجوع کنيد در برگه Applications دکمه New Task را بزنيد و Explorer.exe را اجرا کنيد