vps

 • ۱۸ مرجع رایگان برای عکس های گوناگون

  ارزش هر عکس به اندازه هزار کلمه است. اما یافتن عکس هایی که واژه ها را به درستی بیان کند در اینترنت گران تمام می شود. مراجعی در اینترنت هستند که نیاز شما را به خوبی و بدون هیچ هزینه ای برطرف می کنند، منتها تنها نیاز به معرفی دارند.  ۱- Flickr
  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: میلیون ها عکس
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۲-
  Stock Vault
  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: ۱۸۰۰۰+
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۳- Dreamstime

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: بله
  تعداد عکس های رایگان: ۱۰۰۰۰+
  کیفیت عکس ها: فوق العاده بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۴- Stock Xchng

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: بله
  تعداد عکس های رایگان: ۳۹۱۶۶۵+
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۵- Freebie Images

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: ۱۰۰۰۰+
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله
  نکته: بطور مستقیم قادر به دانلود عکس های این سایت نمی باشید، بلکه این سایت یک پلاگین مخصوص برای وردپرس عرضه کرده است، که با نصب این پلاگین بروی وردپرس شما قادر هستید تا به منبع عکسهای این سایت دسترسی پیدا کرده و عکس ها را بطور مستقیم درون سایت خود قرار دهید. این هم دلیلی دیگر برای اینکه به وردپرس مهاجرت کنید…


  ۶- Free Range Stock

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: بله
  تعداد عکس های رایگان: نامشخص ولی گویا هزاران عکس
  کیفیت عکس ها: بالا و فوق العاده بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۷- Photl

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: بله
  تعداد عکس های رایگان: ۳۴۳۱۶۳
  کیفیت عکس ها: فوق العاده بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۸- Photo Xpress

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: بله
  تعداد عکس های رایگان: ۶۶۴,۶۲۷
  کیفیت عکس ها: بالا و فوق العاده بالا
  کاربرپسند بودن: خیر


  ۹- Pixel Perfect Digital

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: ۷,۶۸۶
  کیفیت عکس ها: بالا و فوق العاده بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۱۰- CompFight

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: ۱۰۰۰ +
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله
  نکته: این سایت بیشتر یه جستجوی کننده ی عکس محسوب می شود تا یک مرجع.


  ۱۱- Open Photo

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: نا مشخص ولی گویا هزاران عکس
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۱۲- Art Favor

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: نا مشخص ولی گویا هزاران
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۱۳- Cepolina

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: ۱۶۰۰۰
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۱۴- DHD Multimedia Gallery

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: ۲۶۱۰۲
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: خیر


  ۱۵- Sunipix

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: ۱۰۰۰۰
  کیفیت عکس ها: پایین و متوسط
  کاربرپسند بودن: بله


  ۱۶- Get Free Image

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: نامشخص ولی گویا هزاران عکس
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۱۷- TOFZ

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: خیر
  تعداد عکس های رایگان: ۱۱۳۲۱
  کیفیت عکس ها: متوسط و بالا
  کاربرپسند بودن: بله


  ۱۸- Pixmac

  آیا برای دانلود عکس ها ثبت نام لازم است: بله
  تعداد عکس های رایگان: ۴۰۰-۵۰۰
  کیفیت عکس ها: فوق العاده بالا
  کاربرپسند بودن: بله

  نکته: عکسهای رایگان این سایت کم می باشند ولی تعداد عکس های پولی این سایت فوق العاده بالاست و حتی در برخی موارد می توان از آنها نیز استفاده کرد.