vps

 • F-Secure امتیاز عالی را از AV-Test دریافت کرد

  آزمایشگاه AV-Test به بررسی هفت آنتی ویروس مختلف و مقایسه آنها در عملکرد پرداخت و F-Secure امتیاز عالی را در این میان کسب نمود و بهترین عملکرد را در میان تمام آنتی ویروسها ،در صنعت و در بخش محافظت، از خود نشان داد. آزمایشهای انجام شده شامل محافظت در مقابل malware، تصحیح اطلاعات رایانه مورد تهاجم malware قرار گرفته، و قابلیت استفاده با بررسی میزان تاثیر آنتی ویروس بر کل رایانه بوده است.
  F-Secure بهترین عملکرد را در صنعت و در بخش محافظت، از خود نشان داد و در سایر بخشها نیز در بین دو آنتی ویروس برتر قرار گرفت.
  در نتیجه این تستها، F-Secure جایزه �AV-Test Approved Endpoint Protection Product� را برای راندمان خود دریافت نمود.

  مدیر عامل AV-Test می گوید:

  "نسخه خانگی F-Secure در سالهای مختلف راندمان عالی در تستهای ما از خود نشان می دهد و ما خوشحالیم که همان سطح بالای محافظت با F-Secure Corporate نیز ارائه می شود."

  http://www.av-test.org/certifications
  http://www.av-test.org/no_cache/en/t...ort_no]=113269