نکته:کاربرد نروافزار براي تايپ فارسي نيست!!!!
TypingMaster Pro نام نرم افزار جالب ,آموزشي و قدرتمندي است كه قادر است در مانيتور شما, تخته كلاس هاي حقيقي را بازسازي كرده و بهترين مدل كلاس مجازي تايپ با كيبورد را در اختيار دانشجويان خود قرار دهد.
اين نرم افزار به شما چگونگي استفاده موثر از كليه كليد هاي صفحه كليد را آموزش داده و با استفاده از تمرين ها و بازيهاي جالب عملي توانايي شما را در تايپ با اين قطعه مهم كامپيوتري به طرز چشم گيري افزايش ميدهد.
دانلد کنيد به حجم4.4
کينک سالم است
http://www.typingmaster.com/tools/ur...gMasterENG.exe