اين نرم افزار براي مراقبت از رايانه شما از سه روش استفاده مي نمايد که عبارتند از : بلوکه نمودن تهديدات بصورت زنده ، اسکن پيشرفته سيستم و مصونيت بخشيدن به مرورگر در مقابل آلودگي. لذا دقيقا به همين دليل است که اين نرم افزار انتخاب اول ميليونها کاربر براي مراقبت رايانه شان در برابر اسپي ها ، تبليغات آلوده ، تروجانها ، دزدان صفحه کليد ، اسپي بوتها و بقيه تهديد کننده ها ، بوده است.
و اما ابزارهاي اين نرم افزار :
- اسکنر Spyware و Adware
- سپر دفاعي دزدان صفحه کليد
- بلوکه کننده تبليغات پاپ آپ
- مراقب دائمي
- سپر مرورگر
- سپر کوکي هاي مزاحم
- ايمن ساز در برابر کرمها

دانلود برنامه
کرک