اين نرم افزار كوچك قادر است كليه آيكن هاي موجود در Desktop شما را در منوي خود قرار داده , و آن ها را از Desktop شما محو سازد.
اين نرم افزار بيشتر براي كاربراني كه در ميز كار ويندوز خود آيكن هاي زيادي قرار ميدهند و از شلوغي Desktop و كمبود فضا در آن ، شكايت دارند گزينه بسيار مناسبي ميباشد، چرا كه TopDesk قادر است آيكن هاي موجود در ميز كار را تنها با يك كليك ساده ناپديد كرده و دسترسي به آن ها را از طريق SystemTry ويندوز امكانپذير سازد.دانلو کنيد به حجم 110:
http://www.snadboy.com/tdesk30b.zip