سلام به همه برو بچه های گل IrDVB و همه کسانی که سایت یا وبلاگ دارند ...!!!
این آموزش رو حاضر کردم ... البته این کار توسط موتور جست و جوی گوگل انجام میشود !!!
ساخت همچین Search Box ای بسیار ساده است و شما می توانید با کپی کردن کدهای زیر به صورت کامل در بخشی از سایت یا وبلاگ خود که میخواهید Search Box در آنجا قرار گیرد این Search BOX رو به سایت یا وبلاگ خود اضافه کنید ..!!!
فقط دقت کنید که در متن کد در سه جا متنی به صورت IrHalls-IrDVB وجود دارد که باید به جای این متن آدرس سایت یا وبلاگ خود را به صورت کامل همراه با HTTP وارد کنید مانند : http://www.IrDVB.com و حتماً دقت کنید که آدرس زیر شاخه ای از سایت یا وبلاگ خود را وارد نکنید بلکه آدرس اصلی سایت را وارد کنید ...!!!

کد:
<!-- SiteSearch Google -->
<FORM method=GET action="http://www.google.com/search">
<input type=hidden name=ie value=UTF-8>
<input type=hidden name=oe value=UTF-8>
<TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td>
<A HREF="http://www.google.com/">
<IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" 
border="0" ALT="Google"></A>
</td>
<td>
<INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="">
<INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search">
<font size=-1>
<input type=hidden name=domains value="IrHalls-IrDVB"><br><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="IrHalls-IrDVB" checked> IrHalls-IrDVB <br>
</font>
</td></tr></TABLE>
</FORM>
<!-- SiteSearch Google -->
موفق و پیروز باشید ...!!!