Web :
وب بر اساس مدل سرويس گر(server)/سرويس گير(client) عمل ميكند
مدل سرويس گر و سرويس گير در سيستم شبكه های كامپيوتری شامل 3 جزء است .
سرويس گر ، سرويس گير و شبكه كه ، سرويس گير يك نرم افزار است كه بر روی
كامپيوتر كاربر اجرا ميشود و سرويس گر نرم افزاری است كه بر روی كامپيوتری كه
عمل تغذيه اطلاعاتی را به عهده دارد انجام ميشود. كاربر از طريق اين نرم
افزار ميتواند درخواستهايی را برای دريافت اطلاعات و انجام اعمالی ارسال دارد
اين درخواست از طريق شبكه به كامپيوتر سرويس گر ميرسد و سرويس گر اعمال لازم
را انجام می دهد. تمام اطلاعاتی كه بر اساس مدل سرويس گر و سرويس گير عمل
ميكنند از يكسری ضوابط يا پروتكل هايی پيروی ميكنند كه برای آن سيستم تعريف
شده اند. اين شكل فعاليت درخواست و پاسخ كه از طريق مدل سرويس گر و سرويس گير
اجرا ميشود توانائيهای زيادی دارد رابطه سرويس گير و سرويس گر بر اساس يك
پروتكل از پيش تعيين شده برقرار ميشود.
نرم افزار سرويس گر ميتواند برای هر نوع سخت افزار خاصی طراحی شود در واقع
Server ديگر نگران اينكه كاربر از چه نوع كامپيوتری استفاده ميكند نخواهد بود
زيرا ميداند كه زبان مشترکی با Client دارد كه صرفنظر از سيستم سخت افزاری
كاربر هر دوی آنها به اين زبان با همديگر ارتباط برقرار ميكنند در واقع اين
طراحی در سطح نرم افزار Client صورت گرفته و همين امر است كه وب را به صورت
يك پديده غير وابسته به سيستم در آورده است . Platform Independent برای درك
بهتر موضوع مدل Server/client را مشابه سيستم پخش تلويزيونی می دانيم كه
برنامه های تلويزيون از طريق هر دستگاه تلويزيونی گرفته ميشود اطلاعات از يك
سيستم پخش امواج بر اساس ساختار استاندارد انتشار می يابد.
- مرورگر های Web ميتوانند به اطلاعات چند پروتکلی دسترسی داشته باشند
مرورگرهای وب چند پروتکلی هستند اين بدان معناست كه مرورگر ها ميتوانند به
انواع مختلفی از سرويس گرها كه بر اساس پروتكل های مختلفی ارتباط برقرار
ميكنند دسترسی داشته باشند مهمترين پروتكل هايی كه مرورگرها ميتوانند با
استفاده از آنها به سرويس گرها متصل شوند عبارتند از :
1. HTTP -Hyper text transmission protocol : اين پروتكل مخصوص وب است و برای
انتقال ابر متنی از طريق شبكه طراحی شده است.
2. FTP - transmission protocol File: اين پروتكل برای اين طراحی شده كه به
كاربر اجازه ميدهد تا فايلها را خيلی سريع و به راحتی برداشت كند . انتقال
فايل بين کامپيوترهای متصل به اينترنت بر عهده اين پروتکل است، اما اين
پروتکل خدمات ذيل را هم ارائه ميکند.
- تهيه ليستی از فايل های موجود در کامپيوتر ميزبان.
- حذف، تغيير نام و جا به جا کردن فايل ها در کامپيوتر ميزبان.
- جستجوی دايرکتوريهای کامپيوتر ميزبان.
- ايجاد يا حذف دايرکتوری روی کامپيوتر ميزبان.
3. Telnet : برای ورود به سيستم يك كامپيوتر ميزبان ( معمولا از راه دور )
مثلاً هنگامی كه به Gopher/server متصل است بعنوان يك سرويس گر گوفر و وقتی
كه به يك اخبار يوزنت متصل است مانند يك سرويس گر اخبار عمل ميكند


(URL ( Uniform Resource Locater : آدرسی كه به يك صفحه Web يا هر منبعی بر
روی وب جهانی و به طور كلي اينترنت اشاره ميكند URL ناميده ميشود . URL
ساختار اصطلاحات اينترنت
ی دارد كه بيان ميكند چگونه ميتوان به يك منبع خاص دسترسی پيدا كرد و
در واقع اين اطلاعات حاوی اطلاعاتی درباره نام كامپيوتر ميزان و راه دسترسی
به آن است .

( HTML( Hyper Text Markup Language : يك زبان برنامه نويسی coding می باشد
كه ميتواند multimedia ( صورت و تصوير و عكس ) را به زبان coding ارســــال
كند و يك Browser می تــواند اين كدها را به شكل صفحه عاری نمايش دهد .
مبتنی که در يک فايل HTML وجود دارد را می توان به دو مقوله کلی تقسيم کرد:
1- مضمون (يا محتوی): آنچه که کاربران می بينند و می خوانند.
2- برچسب: کدهای خاصی که برای فرمت کردن محتويات صفحه وب، تعريف ابر لينک ها،
نمايش تصاوير و کارهايی از اين قبيل، بکار می روند.
تشخيص محتويات يک فايل HTML از برچسب های آن بسيار ساده است چون برچسب ها
هميشه بين <...> (tag) محصور می شوند. هر چيزی که بين < > قرار داشته باشد،
بر چسب است و ساير چيزها محتويات فايل HTML هستند. اکثر بر چسب های HTML (
ولی نه تمام آنها) به صورت زوج هستند.

Image Map : يك تصوير است كه هر قسمت از تصوير ميتواند ما را به قسمتهای
مختلف Link کند.

Domain Name : يك اسم است كه در نقش آدرس اينترنتی ما استفاده ميشود و شكل
مجازی IP يك سايت اينترنتی محسوب ميشود .
هر دامنه اختصاصی شامل سه ناحيه است . به هر يک از اين قسمت ها، زير ناحيه
گفته ميشود و هر کدام مفهوم خاصی دارند. قسمت آخر نام ناحيه معرف نوع سايت
است:
شرکتهای تجاری (com)، موسسات آموزشی (edu)، نظامی (mil)، سازمانهای دولتی
(gov) و موسسات غيرانتفاعی (org). نوع سازمان net هم وجود دارد که معمولا
توسط شرکتهایی که خدمات شبکه ارائه می کنند، استفاده می شود.
همچنين آخرين قسمت نام ناحيه می تواند معرف کشور باشد ir برای ایران، uk برای
انگلستان، jp برای ژاپن، se برای اسپانيا و از اين قبيل. البته در آمريکا هم
می توان از پسوند us استفاده کرد.
دومين زير ناحيه (از راست) معمولا نشان دهنده نام سازمان مالک نام ناحيه
(آدرس) است. مثلا زير ناحيه ac معرف موسسات دانشگاهي است.
سومين زير ناحيه (يا اولين از چپ) نام کامپيوتر در ناحيه مشخص شده است. در
اين قسمت اغلب از کلمه www استفاده ميشود تا نشان دهد که اين کامپيوتر يک
ميزبان وب است ولي اين به هيچ وجه يک قيد الزامی نيست. اگر ميل داشته باشيد
می توانيد هر نامی به کامپيوترهای ميزبان ناحيه خود بدهيد.

Web Hosting: نگهداری صفحات اختصاصی و سایتهای اینترنتی بر روی سرویس دهنده
وب را hosting گويند .

Submit : گزينه ای است كه در فرمهای اينترنتی ظاهر ميشود و پس از پر كردن فرم
جهت تقاضای عضويت به site صاحب فرم ارسال ميشود تا در آنجا بطور اتوماتيك
توسط نرم افزار CGI تحليل شود و پاسخ آن به ما داده شود.

ISP : مخفف كلمات Internet Service Provider می باشد كه واسطه ای است كه ما
از طريق آن و از طريق بوجود آوردن يك Username وPassword (با موافقت ما و
ISP) می توانيم به اينترنت دسترسی پيدا كنيم .

( Ping ( Packet Internet Groper : پروتکلی برای آزمايش و بررسی اين موضوع که
آیا يک کامپيوتر خاص از طريق بسته ای به آدرس IP آن و اينترنت متصل است يا
خير ، و منتظر دريافت پاسخ است.

Firewall : سيستم امنيتی ، برای محافظت از شبکه يک سازمان در مقابل تهديد های
خارجی . اين تهديدها از ناحيه مهاجمان کامپيوتری يک شبکه ديگر ، مانند
اينترنت ، بروز می کند . ديوار آتش موجب می شود که کامپيوترهای شبکه يک
سازمان نتوانند به طور مستقيم با کامپيوترهای شبکه ديگر و برعکس ارتباط
برقرار کنند . به جای آن تمام ارتباطات از طريق يک سرويس دهنده واسط در بيرون
از سازمان صورت می گيرد. این سرويس دهنده واسط ، مشخص می کند که آيا پيامی از
داخل سازمان به بيرون ارسال شود و فايلی وارد شبکه سازمان گردد يا خير .

Home Page : يک صفحه ورودی برای برای مجموعه ای از صفحات وب و فايلهای ديگر
در يک سايت .

Down Load : به انتقال يک کپی فايل از کامپيوتری دور دست به يک کامپيوتر
درخواست کننده از طريق مودم يا يک شبکه Download می گويند .

Up Load: فرايند منتقل کردن يک کپی از يک فايل از کامپيوتر محلی به کامپيوتر
راه دور که از طريق مودم يا شبکه برقرار می شود .

Proxy : مولفه ای مانند ديواره آتش که فعل و انفعالات داخل اينترنت و شبکه
محلی را کنترل می کند که می توانند امکانات ديگری ، مانند پنهان سازی اسناد و
کنترل دسترسی ها را فراهم آورند. اين وسيله می تواند با فراهم ساختن داده و
اطلاعات درخواست شده ، مانند صفحه عمومی وب ، عملکرد آن را افزايش دهد و در
صورت مجاز نبودن درخواست آن را ناديده بگيرد ، مانند درخواست برای دسترسی به
فايلهای اختصاصی .

News Group : محلی در اينترنت که بخشهای دنباله دار در محدوده خاصي از
موضوعات مربوط ميشود. يک گروه خبري شامل مقالات و اطلاعات ارسالي است. اين
مقالات در ارتباط با موضوع خاصي و در جهت موضوع مقالات اصل قرار دارند. هر
گروه خبري يک نام دارد که از مجموع کلماتي تشکيل شده و با نقطه از يکديگر جدا
شده اند.

Chat : سرويس (IRC (Internet Relay Chat، يکی از تسهيلات اينترنت است که همه
افراد می توانند بدون محدوديت زمانی از آن استفاده کنند. اين سرويس چندين
کانال همزمان دارد که هر کدام می تواند برای موضوعی خاص مورد استفاده قرار
گيرد. هر کسی می تواند به پکی از اين کانال ها وصل شود يا کانال خاص خود را
ايجاد کند.

Email : صندوق پستی چيزی نيست جز يک برنامه کامپيوتری، که پيامهای رسيده را
گرفته و آنها را بر حسب نام سمت چپ @ تفکيک ميکند. وقتی کاربر وارد يک ميزبان
پست(mail server) می شود، می تواند نامه های دريافتی خود را مشاهده کند.

Browser : اصولاً بدون مرورگر (browser) نمی توان از وب استفاده کرد، يکی از
اصلی ترين وظايف مرورگرها، خواندن فايل هاي HTML و نمايش محتويات آنهاست.
فعال کردن لينک ها هم از ديگر وظايف مرورگر است، به عبارت ديگر وقتی روی يک
لينک کليک می کنيد، اين مرورگر است که سند اشاره شده را باز کرده و آنرا
نمايش می دهد.
برخی از مرورگرها از اين حد بسيار فراتر رفته اند و می توانند انيميشن نمايش
دهند اپلت های (applet) وب را اجرا کنند و يا تمهيدات امنيتی ويژه ای را
اعمال کنند.
اگر از سيستم عامل ويندوز استفاده می کنيد، در انتخاب مرورگر دو گزينه مهم در
پيش رو داريد:
1- Microsoft Internet Explorer
2- Netscape Navigator

Cache در مرور گر : مـرورگـر (browser) دارای مـکان مـوقتی در حافظه يا هارد
است که آخرين دسترسی شما به فايلهای صفحات وب را در خود نگه ميدارد. هنگامی
که شما به اين صفحات باز می گرديد به جای اينکه مودم اطلاعات مربوط به اين
صفحات را دوباره از اينترنت بگيرد، کپی موجود در Cache در مرورگر (browser)
بار (Load) می شود. به همين دليل ممکن است به نظر برسد که صفحه مورد نظر از
دفعه پيش سريعتر load شده است. مشکل پيش آمده اين است که امکان دارد نتوانيد
آخرين تغييراتي را که بر روی آن صفحه در اينترنت رخ داده است مشاهده کنيد.
برای رفع اين مشکل می توانيد با کليک نمودن روی دکمه Refresh يا Reload و يا
فشردن کليد F5، مرورگر را مجبور کنيد که بجای load کردن صفحه از حافظه، آنرا
از محل اصليش در اينترنت بگيرد.

DNS (Domain Name Service) : DNSنام ناحیه را به آدرس IP تبدیل می کند .وقتی
يک نام ناحيه را برای خود ثبت می کنيد بايد آدرس IP کامپيوتر مربوطه را هم
ارائه کنيد. اين اطلاعات در پايگاههای آدرس اينترنت (کامپيوترهایی بنام
ميزبان نام ناحيه، که در جای جای اينترنت پراکنده اند) قرار می گيرد.
هرگاه از يک نام ناحيه استفاده می کنيم، آدرس IP متناظر با آن از يکی از
ميزبانها استخراج ميشود، و طبيعی است مرورگر در مقابل نامهایی که در اين
پايگاهها ثبت نشده اند، با يک پيام خطا عکس العمل نشان ميدهد.

Spam : به برنامه های ناخواسته که جهت تبليغات و فروش محصولات و کالاها و يا
گاهی به منظور ايجاد مزاحمت برای ديگران به آدرس پست الکترونيکی آنها فرستاده
می شود Spam می گويند و فرستنده اين نامه ها را Spammer می نامند.

Data Transfer Rate: سرعتي ميباشد که مودم ميتواند اطلاعات را منتقل کند که
معمولاً برحسب تعداد بيتها در ثانيه ميباشد . هر قدر رقم مربوطه به سرعت
انتقال داده بالاتر باشد سرعت مودم بالاتر خواهد بود که به طبع آن قيمت آن
نيز بيشتر خواهد شد. سرعت مودمهاي امروزي معمولاً 28800 bps يا 57600 bps
معروف به 56k ميباشد.

Digital Camera: با دوربين ديجيتال ميتوانيد به عکس برداری پردازيد. تصاوير
اين دوربين نيازی به فيلم های معمولی ندارد و به صورت فايلهای گرافيکی در
حافظه ذخيره ميشوند در مواقع لازم ميتوانيد تصاوير خود را از حافظه دوربين
توسط کابل مربوطه به کامپيوتر خود منتقل کنيد. دوربينهای ديجيتال امروزی حتی
بر روی Mini CD نيز ميتوانند تصاوير را ذخيره کنند. و يا بر روی کارتهای
مخصوصی که به پورت USB کامپيوتر شما متصل ميشوند.

Anonymous FTP : پروتکلی که از طريق آن کامپيوتر ها ميتوانند به دنبال فايلها
بر روی اينترنت بپردازند FTP ناميده ميشود. منظور از Anonymous به مفهوم
ناشناس بودن کاربر ميباشد. يعنی هرکسی با بکار بردن اين شناسه وبا دادن رمز
عبور ميتواند به کامپيوتر ميزبان متصل شود. اغلب دانشگاهها و شرکتهای روسی و
آژانسهای مختلف معمولاً فايلهایی جهت دسترسی عموم به اشتراک گذاشته اند.. جهت
استفاده از پروتکل FTP شما به نرم افزارهای سرويس دهنده مانند WSFTP نياز
داريد. Cute FTP و FTP Voyager نيز نمونه های ديگری هستند.

MIS : به سيستم کامپيوتری که در يک اداره يا سازمان و يا شرکت، اطلاعات تجاری
و مديریتی را از تمام بخشهای داخلی دريافت ميکند MIS اطلاق ميشود. بر اساس
قواعد تعريف شده در اين سيستم کامپيوتری اين سيستم از اطلاعات خام دريافتی
گزارشها و نتايج مربوطه را استخراج می کند و برای ساير کارمندان ارسال ميکند.


Noise : به اختشاشی که در ابزار های مخابراتی جهت انتقال اطلاعات تصويری ،
صوتی و يا اطلاعات کامپيوتری مزاحمت ايجاد ميکند نويز اطلاق ميشود. گاهی مودم
ها در انتقال اطلاعات بين کامپيوترها و کامپيوتر سرويس دهنده دچار نويز
ميشوند اين نويز ميتواند دلايل مختلف داشته باشد . سعي کنيد منابع
الکترومغناطیسی با قدرت ميدان بالا را از مودم دور کنيد . حتي موبال شما نيز
نويز اجاد ميکند . پرينتر و دستگاههاي زيراکس نيز نويز ايجاد ميکنند.

پهناي باند -Band Width : پهنای باند در ارتباط با تفاوت بين بالاترين و
پايين ترين فرکانسهای در دسترس برای انتقال يک محدوده خاص ميباشد. اما در
استفاده از شبکه ظرفيت انتقال يک کامپيوتر يا يک کانال ارتباطی ميباشد که بر
حسب مگابايت در هر ثانيه (mbps) بيان ميشود. به عنوان مثال اترنت دارای پهنای
باند 10 مگابايت در هر ثانيه و FDDI دارای پهنای باند 100 مگابايت در ثانيه
ميباشد.

مسیر یاب Router : مسیر یاب یا مسیر گردان (Router) ابزاری واسط در شبکه است
که در تحول پيام ها نقش دارد . در شبکه ای که کامپیوتر های زيادی به آن متصل
هستند مسیر یاب بسته ها را به قسمت صحيحی از شبکه محلی (LAN) ارسال میکند تا
آنها را به مقصدشان برساند. ما از مسیر یاب براي متصل ساختن شبکه های محلی
(LAN) جهت تشکیل شبکه های گسترده و به منظور ساختن شبکه های گسترده بزرگتر
اسفاده میکنیم. شبکه هایی که از طریق مسیر یاب به یکدیگر متصل میشوند
میتوانند قراردادهای مشابه یا متناوب استفاده از شبکه را ه کار گیرند.

Navigation : کلیدهای راهنما در سایت هستند که اگر به خوبی در سایت قرار داده
شوند حتی کاربران مبتدی نیز به راحتی میتوانند در سایت گردش کنند و یکی از
اساسی ترین ارکان در طراحی وب است.

E-Publishing : فرايند توليد و اشاعه اطلاعات از طريق ابزار الکترونيکی، شامل
پست الکترونيک و وب را «نشر الکترونيکي» تعريف کرده اند.

E-Learning : آموزش الکترونيکی به معنای استفاده از اطلاعات و تکنولوژيهای
ارتباطی برای انجام آموزشی و خدمات آموزش می باشد.
افرادی که از اين آموزش ها استفاده می کنند معمولاً از یکی از راههای زير به
اين آموزش دسترسی دارند:
- اينترنت و شبکه های داخلی (اينترنت)
- پست الکترونیکی
- CD ها و DVD های درسی
- کنفرانس های اينترنتی
- فيلم های ويدئویی

E-Commerce : تجارت الکترونیکی انجام کليه فعاليتهای تجاری با استفاده از
شبکه های کامپيوتری بويژه اينترنت است. به عبارت ديگر تجارت الکترونیکی،
تجارت بدون کاغذ است.
بوسيله تجارت الکترونیکی تبادل اطلاعات، خريد، فروش و اطلاعات لازم برای حمل
و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتابی بيشتر انجام خواهد شد.
در ديدگاه کلی تجارت الکترونیکی نامی عمومی برای گستره ای ازنرم افزارها و
سيستمها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مديريت اطلاعات، بررسی وضعيت
اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت Online، گزارش گيری و مديريت حسابها را
در اينترنت به عهده می گيرند. اين سيستم ها زير بنای اساسی فعاليتهای تجاری
مبتنی بر اينترنت را فراهم می آورند.