تاريخچه اينترنت در جهان
1958- آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا دستور اختصاص رديفی در بودجه نيروی
هوايی آمريکا جهت تاسيس ARPA (آژانس تحقيقاتی پيشرفته) را صادر نمود.
1961 - کلينراک پروفسور علوم کامپيوتر در دانشگاه UCLA، اولين مقاله را تحت
عنوان "جريان اطلاعات در شبکه هاي بزرگ ارتباطي" نوشت.
1962- اولين مقاله در مورد مفهوم اينترنت تحت عنوان «ارتباط کامپـيوترهای روی
شبـکه» تـوسـط کلارک و ليکلايدر نوشه شد.
1964- باران اولين مقاله را تحت عنوان «شبکه های ارتباطی توزيع شده» نوشت.
1965- آزمايش اولين شبکه ساخته شده بوسيله Larry Roberts در آزمايشگاه ايالتی
MIT: دو کامپيوتر با استفاده از تکنولوژی Packet switching با يکديگر ارتباط
برقرار کردند.
1966- پروژه ARPA به سرپرستی لاری رابرتز آغاز شد.
1972- اولين برنامه های استفاده از e-mail بوسيله رای تاميلسون برای ARPA
نوشته شد و علامت @ (at) به معنای «در» انتخاب شد.
1974- اولين طراحی های پروتکل TCP توسط کرف و کان منتشر گرديد.
1976- ملکه اليزابت دوم يک e-mail فرستاد.
1978- به TCP و TCP/ IP تقسيم شد.
1979- کميته کنترل پيکره بندی اينترنت (ICCB) را تاسيس نمود.
1980- سيستم های ARPANET به دليل وجود يک ويروس در پيام های الکترونيکی از
کار افتاد.
1982- پروتکل TCP/IP، بعنوان استاندارد مورد استفاده وزارت دفاع آمريکا تعيين
شد.
1983- Domain Name System) DNS ) ابداع گريد و پسوندهای
net,.org,.mil,.com,.gov .edu,.int بوجود آمدند.
1985- "Symbolic.com"بعنوان اولين Domain ثبت شد.
1986- 50000 ميزبان در اينترنت حضور دارند. ارتباط e-mail بين آلمان و چين
برقرار شد.
1988- گفتگوی مبتنی بر اينترنت (IRC ) تعريف و تدوين گرديد.
1989- در اين سال 000 /100 ميزبان در اينترنت قرار دارند.
1990- اولين سرويس تجاری اينترنت از طريق خطوط تلفن راه اندازی شد. شبکه
ARPAnet به کار خود خاتمه داد- «تيم برنرزلی » سيستم جهانی web) www) را
ابداع نمود. سيستم Gopher ارايه شد.
1992 - جستجو در اينترنت بوسيله آرمورپولی ابداع گرديد- جامعه اينترنت در
ژانويه اين سال آغاز به کار کرد- تعداد ميزبانها به يک ميليون افزايش يافت.
1993- مرورگر موزاييک در دانشگاه Illinois ايجاد شد که بعدها نت اسکيپ بر
اساس آن طراحی شد- کرم های جديد اينترنتی شيوع بيشتری پيدا کرد.
1994- اينترنت 25 ساله شد- ميکروسافت شروع به طراحی يک مرورگر Web برای
ويندوز 95 نمود. فروشگاهها نيز به اينترنت متصل شدند. در اين سال FTP و www
به ترتيب به کاربردترين پروتکل های اينترنت بودند.
1995- شرکت Microsystems Sun، جاوا را ارايه کرد- در اين سال Real Audio
گسترش پيدا کرد- ثبت نام Domain از حالت رايگان خارج شد و 50 دلار هزينه ثبت
ساليانه تعيين گريد- دايره مبارزه با مواد مخدر آمريکا برای اولين بار در
اينترنت استراق سمع نمود.
1996- نام "TV.com" به مبلغ 000 /15 دلار به CNET فروخته شد. ميکروسافت و نت
اسکيپ دو رقيب اصلی در عرصه توليد مرورگر شدند- تلفن اينترنتی جهانی شد- نخست
وزير مالزی، ماهاتير محمد به مدت 10 دقيقه از طريق اينترنت با ياسر عرفات و
رئيس جمهور فيليپين گفتگو کرد- کليه Domain هايی که بدون پرداخت هزينه قبلا
ثبت گرديده بودند، حذف شدند.
1997- نام "business.com" به مبلغ 000 /150 دلار فروخته شد. تعداد نام سايت
ها در پايگاه جستجوی whois از مرز 000 /100 گذشت.
1998- 2ميليون نام در Network Soloutions ثبت گرديد- وزارت اقتصاد آمريکا
پيشنهاد داد DNS از مالکيت دولتی خـارج شـده و بـه بـخـش خصوصی واگذار شود.
1999- شرکت American On Line) AOL)، نت اسکيپ را خريد- مايکروسافت و نت اسکيپ
تقريبا 100% بازار مرورگرها را در اختيار گرفتند- Napster بوجود آمد- بدين
ترتيب و با ايجاد امکان Share کردن فايلها، جنگ کپي رايت در جهان موسيقی بالا
گرفت- در اين سال برخی شرکتهای سرويس دهنده اينترنت به کاربری که قرارداد
اشتراک طولانی مدت امضا می کرد، کامپيوتر مجانی هديه می کردند.