سرويس مسنجر در ويندوز 2000,NT و XP به طور معمول ما بين سرور اصلي و ماشين کاربر مشغول مبادله علايم هشداردهنده و انواع اسپم ها است که بعضا به صورت Popup يا پنجره هاي ناگهاني تبليغاتي روي ويندوز ظاهر مي شوند. براي از ميان بردن اين سرويس مي توانيد با يک دستکاري کوچک در رجيستري ويندوز از شر آن خلاص شويد.
براي اين کار ابتدا کلمه Regedit را در منوي Run در استارت رايانه تايپ کرده و Ok کنيد. با باز شدن رجيستري ابتدا سراغ HKEY-Local-machine برويد و با کليک روي آن ، سراغ System برويد. با باز کردن اين شاخه ، زير شاخه Currentcontrolset را مي يابيد که داخل آن زيرشاخه اي به نام Services وجود دارد. پس از يافتن آن ، زيرشاخه اصلي يعني Messenger نمايان خواهد شد. پس از يافتن اين زيرشاخه مرحله بعد را شروع کنيد. سمت راست موس را داخل زيرشاخه زده و با انتخاب New و بعد Dword يک پوشه جديد بسازيد و نام آن را S) Start با حرف بزرگ) بگذاريد.

حالا آن را باز کرده و اگر مي خواهيد به صورت خودکار عمل کند، عدد 2را تايپ کنيد و اگر مي خواهيد اين سرويس باقي بماند، عدد 3را تايپ کنيد و اگر مي خواهيد از شر آن خلاص شويد عدد 4را تايپ کرده و OK کنيد. يک بار سيستم را خاموش و روشن کنيد تا تغييرات مورد تاييد سيستم قرار گيرد.
HKEY-LOCAL-MACHINE\SYSTEM\currentcontrolset\services\Messenge r