- حذف علامت فلش در Shortcut ها :
هنگامي كه در ويندوز Shortcut مي سازيم، در گوشه سمت چپ و پايين آيكون آن Shortcut ، علامت فلش سفيد رنگي ظاهر مي شود كه ممكن است براي تعدادي از كاربران خوشايند نباشد. كه با بكار بردن دستور زير اين فلش از كليه Shortcut ها حذف خواهد شد .
توجه :
- جهت حذف فلش، دستور زير را از مسيرهاي مشخص شده حذف كنيد .
- جهت نمايان شدن دوباره فلش، دستور زير را در مسيرهاي گفته شده با مقدار ، يك فضاي خالي ، بسازيد .

سيستم عامل : 98 - ME - 2000 - XP
مسير اول : HKEY_Classes_root\Linkfile
مسير دوم : HKEY_Classes_root\Piffile
مسير سوم : HKEY_Classes_root\InternetShortcut
مسير چهارم : HKEY_Classes_root\DosShortcut
نوع : String Value
دستور : IsShortcut
مقدار : يك فضاي خالي

2- تغيير آيكون در Shortcut ها :
به مسير زير رفته و طبق دستور زير عمل ميكنيم كه با اين كار آيكون Shortcut ها را به دلخواه مي توانيد تغيير دهيد .

سيستم عامل : 98 - ME - 2000 - XP
مسير : HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Shell Icons
نوع : String Value
دستور : 29
مقدار : مسير يك فايل آيكون

توجه: در صورتي كه كليد Shell Icons نبود، كليدي با نام Shell Icons ساخته و درون آن ميرويم سپس دستور و مقدار گفته شده را اعمال ميكنيم.