معمولا اكثر كاربران براي حذف برنامه هايي كه در هنگام راه اندازي ويندوز اجرا مي شوند به MSCONFIG مراجعه مي كنند و در آنجا تغييراتي را مي دهند اما مشاهده مي كنيم كه پس از هر بار تغيير و راه اندازي مجدد سيستم با پيغام هشداري مبني بر اينكه تغييرات سيستم تغيير كرده است مواجه ميشويم براي حذف اين هشدار از روش زير استفاده كنيد :
ابتدا با دستور Regedit در منوي Run ريجستري را باز كرده و كليد زير را بيابيد :


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run


دحال مقدار Msconfig Reminder را از ليست پاك كنيد.