توضیحی کوتاه درباره ساختمان رجيستري:
براي اجراي Regystry از منوی Start گزينه Run را انتخاب كرده و كلمه Regedit را تايپ كنيد و Ok را بزنيد. اين برنامه داراي دو پنجره ميباشد كه پنجره سمت چپ شامل شاخه ها و ريشه هاي رجيستري و پنجره سمت راست شامل دستورات و مقادير آن است.
در پنجره سمت چپ يك ريشه به نام My Computer و چهار ريشه به نامهاي زير وجود دارد:

۱- HKEY_CLASSES_ROOT : شامل تناظر پسوند فايلها و تنظيمات سيستم است .
2- HKEY_CURRENT_USER : شامل تنظيماتي است كه مختص كاربر فعلي است .
3- HKEY_LOCALL_MACHINS : شامل تنظيماتي كه به صورت سراسري اعمال ميشود و به كاربر وابسته نيست .
4- HKEY_USERS : شامل تنظيمات كاربران از جمله كاربر فعلي است .
5- HKEY_CURRENT_CONFIG : شامل تنظيمات سخت افزار موجود ميباشد .

- اين ۵ شاخه به نوبه خود داراي زيرشاخه هايي است كه مقادير آن در پنجره سمت راست رجيستري نشان داده ميشود كه مقادیر اين شاخه ها به سه دسته نوشتاري، عددي و باينري تقسيم ميشوند .

نحوه ساختن يك دستور و انتخاب نوع آن:
۱- ابتدا مسير دستور را از پنجره سمت راست انتخاب كنيد .(انتخاب مسير)
۲- در پنجره سمت راست، راست كليك كرده و از گزينه New يكي از سه نوع String Value, DWORD Value و Binary Value را مشخص كنيد. (انتخاب نوع مقدار )
۳- سپس نام دستور را به جاي New Value #1 تايپ كرده و Enter را بزنيد.(تايپ دستور)
روي نام دستور دو بار كليك كرده و مقدار مورد نظر را در پنجره ظاهر شده وارد كنيد و Ok را بزنيد.(مقدار)

نحوه ساختن يك كليد در زيركليد ديگر :
هر يك از اجزاي سمت راست پنجره رجيستري را كليد و شاخه هايي كه زير هر كليد قرار دارد را زير كليد مينامند .
براي ساختن يك زير كليد :
۱- بر روي كليد مورد نظر راست كليك كنيد .
۲- وارد منوي New و سپس گزينه Key را انتخاب كنيد .
۳- نام كليد را به جاي New Value #1 وارد كرده و Enter را بزنید تا كليد ذخیره شود .

توجه کنید:
1- براي پاك كردن هر مقدار و يا دستور كافي است روي آن كليك كنید و دكمه Deletel را بزنيد.
2- براي مشاهده تغييرات رجيستري بايد ويندوز را Restart كنيم .