گاهی اوقات آدم خسته میشود که برای منبسط کردن یک پوشه مجبور باشد مدام روی هر کدام از علامت های + آن و پوشه های فرعی منشعب از آن ها کلیک کند. این ترفند به شما نشان میدهد که میتوانید در یک چشم به هم زدن و فقط با ضرب یک کلید هر پوشه ایی را با تمام انشعابات آن منبسط و یا منقبض نمایید.
وقتی که در برنامه ایی هستید که رابط آن شبیه رابط کاوشگر ویندوز است کافی است پوشه ایی را که میخواهید منبسط شود، منور کرده و کلید * را فشار دهید. ( این کلید روی تخته ارقام، در سمت راست صفحه کلید وجود دارد ). به این ترتیب تمام پوشه های منشعب از پوشه ی مورد نظرتان منبسط خواهند شد. برای منقبض کردن پوشه ها نیز میتوانید روی پوشه مادر کلید منها ( کلید - روی تخته ارقام ) را فشار دهید. ( این ترفند در برنامه ی RegEdit نیز جواب میدهد! ).