ترفند شماره 61

غير فعال کردن ويزارد Desktop Cleanup (در ويندوز XP)
بطور پيش فرض ويندوز هر 60 روز ويزارد Desktop Cleanup را براي حذف آيتمهاي و ميانبر هاي بي استفاده Desktop فعال مي کند . اين تنظيمات اجراي اتوماتيک اين فرايندراغير فعال مي کند.
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن پيدا کنيد . HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\
Desktop\CleanupWiz
يک مقدار DWORD جديد ايجاد کرده و نام "NoRun" را به آن بدهيد. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخيري کنيد که مايل به نشان دادن آنها هستيد .
از رجيستري خارج شويد و براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجددا سيستم و يا Log off آن داشته باشيد !

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 62

مخفي کردن آيکون Internet Explorer (تمام ويندوز ها)
اين گزينه آيکون Internet Explorer را از Desktop ويندوز حذف مي کند.
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن پيدا کنيد .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\
Explorer
يک مقدار DWORD جديد ايجاد کرده و نام "NoInternetIcon" را به آن بدهيد. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخيري کنيد که مايل به نشان دادن

آنها هستيد . از رجيستري خارج شويد و براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجددا سيستم و يا Log off آن داشته باشيد .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 63

اجبار ويندوز در استفاده از Classic Desktop (تمام ويندوز ها)
اين روش ويژگي هاي بهينه شده نسخه هاي مختلف ويندوز را که در نسخه هاي عرضه شده اخير وجود دارند ،

از جمله Active Desktop, Web view, thumbnail views و نوار ابزار quick launch را غير فعال مي کند.
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن پيدا کنيد .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\
Explorer
يک مقدار DWORD جديد ايجاد کرده و نام "ClassicShell" را به آن بدهيد. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخيري کنيد که مايل به نشان دادن آنها هستيد .
از رجيستري خارج شويد و براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجددا سيستم و يا Log off آن داشته باشيد .
نکته : اين ويژگي در نسخه Internet Explorer 4.0 و بالاتر کار مي کند.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 64

ايجاد يک ميانبر در Desktop براي Hotmail
با استفاده از اين روش مي توانيد ميانبري بر روي Desktop ايجاد کنيد که از طريق آن بطور مستقيم به پست الکترونيک Hotmail

دسترسي يابيد.در محيط خالي صفحه کليک کرده و سپس يک ميانبر ( Shortcuts ) ايجاد نمائيد .


در ويندوز NT و 2000 مسير بصورت :

%windir%\System32\rundll32.exe
"%ProgramFiles%\Internet Explorer\hmmapi.dll",OpenInboxHandlerدر ويندوز 9x/Me مسير بصورت :

rundll32 "C:\Program
Files\Internet Explorer\hmmapi.dll",OpenInboxHandlerمي باشد . دکمه Finish را کليک کرده و سپس آيکون را براي برقراري ارتبآي کليک کنيد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 65

غير فعال کردن RecycleBin ( ويندوز 98/ME/2000/XP)
از اين ويژگي براي غير فعال کردن RecycleBin استفاده مي شود .در واقع اين روش همانند پائين نگه داشتن کليد Shift در هنگام حذف

فايل ها عمل مي کند . رجيستري را باز کنيد. و کليد زير را در آن بيابيد .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\
BitBucket
يک مقدار Dword با نام "NukeOnDelete" ايجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادير زير تعيين کنيد .
از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجدد و يا Logoff سيستم خود داشته باشيد .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 66

راه اندازي اتوماتيک CD-Rom و يآ DVD-ROM ( در تمام ويندز ها )
با اين شيوه مي توان حالت اتوماتيک لود شدن يک CD را در هنگام قرار گرفتن در سيستم فعال و يا غير فعال نمائيد .
رجيستري را باز کنيد. و کليد زير را در آن بيابيد .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\
Explorer
يک مقدار Dword با نام "CDRAutoRun" ايجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادير زير تعيين کنيد .
از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجدد و يا Logoff سيستم خود داشته باشيد .
نکته : براي اجراي اين ويژگي نرم افزار مربوط به CD-ROM و يا DVD-ROM بايد در سيستم نصب شده باشد .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 67

غير فعال کردن Windows XP Tour ( در ويندوز XP)
بعد از نصب ويندوز Xp به شما توصيه مي شود تا Tour اي را اجرا کنيد.
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن ايجاد نمائيد .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Applets\Tour]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Applets\
Tour

يک مقدار DWORD جديد ايجاد کرده و يا مقدار موجود را تغيير دهيد . نام "RunCount" را به آن داده و مقداري مطابق مقدار زير به

آن بدهيد .از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجدد و يا Log off ويندوز داشته باشيد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 68

غير فعال کردن راست کليک در Desktop ( در تمام ويندوز ها)
اين تنظيمات منوي زمينه اي را که بطور معمول با راست کليک کردن بر روي Desktop نمايان مي شود را حذف مي کند .
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن پيدا کنيد .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\
Explorer
يک مقدار DWORD جديد ايجاد کرده و نام "NoViewContextMenu" را به آن بدهيد. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخيري کنيد

که مايل به نشان دادن آنها هستيد , از رجيستري خارج شويد و براي اعمال تغييرات مجددا سيستم را راه اندازي نمائيد .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 69

تغيير مدت زمان فعال شدن Autochk (ويندوز NT/2000/XP)
هنگاميکه ويندوز به شيوه نادرستي خاموش شود در مرحله بعدي راه اندازي يک بررسي Autochk با استفاده از CHkDSk صورت مي گيرد .

با اين تنظيمات مدت زمان توقف قبل از اجراي برنامه Autochk و يا اينکه آيا برنامه مزبور هميشه اجرا شود يا خير را مي توان تعيين کرد
رجيستري را باز کنيد. و کليد زير را در آن بيابيد .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager
يک مقدار Dword با نام "AutoCheck " ايجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادير زير تعيين کنيد .
از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجدد و يا Logoff سيستم خود داشته باشيد .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 70

غير فعال کردن Screen Saver در هنگام انجام Defrag (ويندوز 95/98/ME)
فعال شدن Screen Saver در هنگام Defrag مي تواند سبب کندي و از هم گسيختگي فرايند شود . اين ويژگي امکان اجراي برنامه

Screen Saver را در هنگام Defrag غير فعال مي کند.
رجيستري را باز کنيد. و کليد زير را در آن بيابيد .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Applets\
Defrag\Settings\DisableScreenSaver
يک مقدار String با نام "(Default)" ايجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادير زير قرار دهيد .
سيستم را مجددا راه اندازي کنيد تا تغييرات به سيستم اعمال شود .