رفتار عجيب، تمسخرآميز و در عين حال مخرب يك ويروس جديد ، سبب هشدار شركت‌هاي امنيت فناوري اطلاعات به كاربران اينترنت در مورد اين ويروس شده است.
به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از يكي از نمايندگي‌هاي آنتي‌ويروس در ايران،تروجان ‪ ،BotVoice.Aاين ويروس بانفوذ وآغاز فعاليت خود در سيستم‌ها، باصدايي بلندفرياد مي‌زند كه"رايانه شما مورد حمله من قرار گرفته" و تمامي فايل‌هاي سيستمي وساير اطلاعات موجود در هارد ديسك در حال از بين رفتن است.
اين ويروس اينترنتي با ابراز تاسف از اين مساله، از كاربران مورد حمله عذرخواهي كرده و براي آن‌ها روز خوبي را آرزو مي‌كند!
اين جملات براي چندين بار و به صورت پي‌درپي ادا مي‌شوند تا اينكه تمام اطلاعات ذخيره شده در ديسك سخت رايانه مورد حمله قرارگرفته‌و دربرابر چشمان بهت زده كاربران، پاك شده و به صورت كامل از بين مي‌رود.
البته ‪ BotVoice.Aدر برخي از حملات خود ، همه اطلاعات سيستمي رايانه را از بين نمي‌برد، اما با ايجاد تغييرات گسترده در سيستم عامل و اختلال شديد در عملكرد رايانه‌ها سبب غير فعال‌شدن تمامي برنامه‌هاي نصب شده مي‌شود.
اين كد مخرب جديد ، علاوه بر پاك كردن اطلاعات موجود در رايانه و تمسخر كاربران مورد حمله خود ، قادر است با انجام يك تخريب ناگهاني و درعرض چند دقيقه، رايانه را از كار انداخته و شناسايي خود را عملا غيرممكن كند.
بنابر اين در چنين مواردي بهترين اقدام حفاظتي، استفاده از فناوري‌هاي امنيتي پيشگيرانه براي شناسايي و خنثي‌سازي ويروس‌هاي ناشناخته و بسيار جديد است.
از راه‌هاي انتشار اين "تروجان" مي‌توان به حافظه‌هاي جانبي قابل اتصال به پورت‌هاي ورودي سيستم و دانلوود فايل‌هاي آلوده به‌شكل خودكار و يا توسط كاربر، در هنگام جستجو در اينترنت، اشاره كرد.
كارشناسان براي رديابي وپيشگيري سريع اين كدمخرب، استفاده‌از برنامه‌هاي آنلاين ‪ NanoScanو ‪ TotalScanرا به تمامي كاربران اينترنت توصيه مي‌كنند.