BankDL-CS یک تروجان برای خانواده ویندوز است.

BankDL-CS موظف است که از طریق اتصال به اینترنت با یک خدمتگذار خارجی (Remote Server) توسط HTTP ارتباط برقرار کرده و مبادله اطلاعات کند.

فایل دانلود شده بعنوان Mal/Behav-103 شناسایی شده است.

ادامه مطلب در رسانه امنیت دیجیتال...