Banloa-CF یک تروجان دانلود کننده برای خانواده ویندوز است.

ادامه مطلب در رسانه امنیت دیجیتال...