Dloadr-BBQ یک تروجان دانلود کننده برای خانواده ویندوز میباشد.

Dloadr-BBQ موظف است که از طریق اتصال به اینترنت با یک خدمتگذار خارجی (Remote Server) توسط HTTP ارتباط برقرار کرده و مبادله اطلاعات کند.

ادامه مطلب در رسانه امنیت دیجیتال...