Dloadr-BBV یک تروجان برای خانواده ویندوز است.

Dloadr-BBV موظف است که از طریق اتصال به اینترنت با یک خدمتگذار خارجی (Remote Server) توسط HTTP ارتباط برقرار کرده و مبادله اطلاعات کند.

ادامه مطلب در رسانه امنیت دیجیتال...