Sumkil-A یک تروجان برای خانواده ویندوز است.

Sumkil-A تلاش میکند تا پروسه های از پیش تعیین شده را پایان دهد.

ادامه مطلب در رسانه امنیت دیجیتال...