با توجه‌ به‌ تقدس‌ عدد هفت‌ در اديان‌ و مذاهب‌ مختلف‌ بسياري‌ از دختران‌ و پسران‌ جوان‌ در سراسر جهان‌ روز شنبه‌ را که‌ مصادف‌ با هفتمين‌ روز از هفتمين‌ ماه‌ سال‌ دو هزار و هفت‌ است‌ براي‌ وصلت‌ وازدواج‌ انتخاب‌ کرده‌ اند تا شايد توالي‌ سه‌ عدد هفت‌ براي‌ انها شگون‌ به‌ ارمغان‌ بياورد.‌
بسياري‌ از زوج‌ هاي‌ لبناني‌ نيز اين‌ تاريخ‌ را براي‌ ازدواج‌ انتخاب‌ کردند چراکه‌ معتقدند شروع‌ زندگي‌ در اين‌ روز اتفاقات‌ بد زندگي‌ را از انها دور خواهد کرد و باعث‌ خوشبختي‌ انها مي‌ شود‌.
پيش‌ بيني‌ مي‌ شود کليساهاي‌ لبنان‌ روز شنبه‌ صحنه‌ برگزاري‌ ازدواج‌ زوجهاي‌ جوان‌ زيادي‌ خواهد بودبسياري‌ از عاقدان‌ مسلمان‌ از مدتها پيش‌ بسياري‌ از عاقدان‌ مسلمان‌ نيز از مدتها قبل‌ وقتشان‌ براي‌ برگزاري‌ مراسم‌ عقد پرشده‌ است.
در اين‌ ميان‌ يک‌ شرکت‌ کره‌ اي‌ سازنده‌ کالاهاي‌ خانگي‌ نيز از فرصت‌ استفاده‌ و اعلام‌ کرده‌ است‌ به‌ زوج‌ هايي‌ که‌ در اين‌ روز ازدواج‌ کنند دو هزار و هفتصد و هفتاد و هفت‌ دلار تخفيف‌ مي‌ دهد.‌
مسئول‌ اين‌ شرکت‌ گفت‌ با تشويق‌ جوانان‌ به‌ ازدواج‌‌ کالاهاي‌ خود را نيز به‌ فروش‌ مي‌ رساند.‌
به‌ نوشت‌ مجله‌ تايم‌‌ در امريکا نيز هفت‌ هفت‌ هفت‌ تاريخي‌ پرطرفدار براي‌ ازدواج‌ است‌. ‌
عدد هفت‌ در اديان‌ مختلف‌ تقديس‌ شده‌ است‌‌ در قران‌‌ انجيل‌ و تورات‌ امده‌ است‌ خداوند جهان‌ را در هفت‌ روز خلق‌ کرد‌ مسلمانان‌ هفت‌ بار به‌ دور خانه‌ کعبه‌ مي‌ چرخند‌ هفت‌ براي‌ هندوها نيز مقدس‌ است‌ به‌ اعتقاد انها بدن‌ هفت‌ منبع انرژي‌ دارد‌ عجايب‌ هفتگانه‌ جهان‌ نيز نشان‌ مي‌ دهد عدد هفت‌ در دوران‌ باستان‌ نيز مقدس‌ بوده‌ است‌ .‌