مو با لايه‌اي از"سبوم" پوشيده شده است كه نوعي روغن طبيعي است
و توسط غدد سباسه (چربي) ساخته مي‌شود كه در مجاورت هر پياز مو در پوست سر قراردارند.سبوم درخشش موها را سبب مي‌شود و در حفظ رطوبت طبيعي مو موثر است.

مقدار چربي ترشح شده توسط غدد سباسه تعيين مي‌كند كه آيا مو خشك، چرب يا طبيعي است. در عين حال استفاده از شامپوي قوي، يا هواي خشك بادي مي‌تواند روغن‌هاي طبيعي مو را از آن جدا نموده، خشكي و كدرشدن مو را سبب شود.

ترشح غدد چربي توسط هورمون‌هايي كنترل مي‌شود كه در عروق خوني پوست سر جريان دارند.

در دوره‌هايي كه تغييرات شديد هورموني رخ مي‌دهد، مانند بلوغ، نوجواني، پس از زايمان و يائسگي، شرايط و ظاهر فيزيكي موها به شدت تحت تأثير قرار مي‌گيرد

منبع: فرهنگ سازان