باشگاه سپاهان تنها در صورت دریافت پول نقد رضایتنامه حمید شفیعی را برای حضور در باشگاه استقلال صادر می کند.
باشگاه سپاهان با توجه به عدم نیاز لوکا بوناچیچ به حمید شفیعی موافقت خود را با جدایی این بازیکن ابراز داشته و پیشنهادهای رسیده را بررسی می کند ....


دراین بین باشگاه استقلال به صورت جدی خواهان شفیعی است و رسما مذاکره با این بازیکن و باشگاه سپاهان را آغاز کرده است. باشگاه استقلال برای جذب شفیعی رقم مورد نظر خود را به این باشگاه اصفهانی اعلام کرده است که حدود 50 پنجاه میلیون تومان ازمبلغ مورد نظر آنها پایین تر است.

باشگاه سپاهان علاوه بر درخواست رقم مورد نظر خود برای صدور رضایتنامه شفیعی تاکید دارد این مبلغ باید به صورت نقد پرداخت شود، این در حالی است که باشگاه استقلال در نظر دارد با پرداخت یک فقره چک رضایتنامه شفیعی را از باشگاه سپاهان دریافت کند.

مسئولان باشگاه استقلال گرچه با شفیعی به توافق کامل رسیده اند اما هنوز پاسخ روشنی از باشگاه سپاهان دریافت نکرده اند. آنها تا پایان هفته برای عقد قرارداد با شفیعی تامل می کنند و در صورت عدم صدور رضایتنامه از سوی باشگاه سپاهان جذب گزینه های دیگر را مدنظر قرار خواهند داد.

یک مقام آگاه در باشگاه استقلال دراین زمینه خاطرنشان ساخت: امیدواریم با مساعدت مدیرعامل باشگاه سپاهان رضایتنامه حمید شفیعی صادر شود. درغیر این صورت ازهفته آینده با دو گزینه دیگرکه مدنظر سرمربی تیم فوتبال استقلال هستند وارد مذاکره خواهیم شد .

منبع:ایران ساکر