"بدنسازي يك ورزش بسيار زيباست"

كاريك بدنساز بعنوان پرورش اندام از ابتدا تا انتها بسيار سخت و طاقت فرساست چون
آميخته با آموزش روز به روز و روز افزون مي باشد و رژيم غذايي جزولاينفك آن است و تركيب
بدني يك پرورش اندام كار با تمرين توام با رژيم غذايي دقيق ، وي را آماده نمايش مي كند
و در نمايش بدني (فيگور)‌تحت نظارت دقيق قوانين و مقررات داوري است كه عناوين تقسيم مي
شود.
مراحل داوري : 1- استيل بدني 2- بدن بدون چربي 3- رقابت در 7 فيگور كه در آنها داوران
مي توانند از جلو و پشت و طرفين يك بدن را روي صحنه ارزيابي نمايند.

تاريخچه بدنسازي بسي طولاني است كه به دوران باستان مصر و يونان باز ميگردد . و در
حال حاضر بسيار پيشرفته است فدراسيون بين المللي بدنسازان ifbb در سال 1946 تاسيس شد از
سال 1970 همه ساله كنگره جهاني آن برگزار ميشود ولي از سال 1890 بطور غير رسمي ولي جدي
در آمريكا اروپا پيگيري مي شد.
ifbb در سال 1969 عضو اتحاديه فدراسيونهاي بين المللي ورزشي بوده است و در حال حاضر
توسط (ioc) كميته بين المللي المپيك در بازيهاي المپيك گنجانده شده كه بطور آزمايشي در
المپيك آسيايي بوسان 2002 در بازيهاي شركت كرد و از بازيهاي آسيايي 2006 دوحه بطور رسمي
در 8 وزن طبق برنامه ريزي ستاد بازيهاي دوحه ، 24 مدال بين قهرمانان اين رشته توزيع
خواهد شد.
• نتايج بسيار خلاصه و فشرده پرورش اندام آسيا از بدو تاسيس كنفدراسيون آسيا (abbf)
- 1957 قهرمان قهرمانان محمود نامجو ايران
- 1958 مسابقه اي برگزار نشد.
- 1959 قهرمان تايلندي
- 1960 قهرمان مالزي
- 1961 قهرمان مالزي
- 1962 مسابقه اي برگزار نشد.
- 1963 قهرمان كشور مالزي
-1964 و 65 مسابقه اي برگزار نشد
- 1966 قهرمان پاكستاني
-1967 و 68 مسابقه اي برگزار نشد
-1969 قهرمان كشور مالزي
-1970 قهرمان ژاپن
-1971 و 72 قهرمان عراق

• از سال 1973 در 3 دسته برگزار شد :‌كوتاه قدها- متوسط و بلند قدها
1973 رقابت اصلي بين سنگاپور – ايران – ژاپن كه در مجموع ايران اول شد
1974 رقابت اصلي بين عراق تايلند سنگاپور – در مجموع عراق اول شد
1975 رقابت اصلي بين ايران تايلند سنگاپور هنك كنگ در مجموع ايران اول شد
1976 رقابت اسلي بين ايران عراق سنگاپور و تايلند در مجموع ايران و عراق مدالها راتقسيم
كردن.
1977 رقابت اصلي بين سنگاپور ايران عراق اندونزي در مجموع ايران و عراق مدالها را تقسيم
كردند.
1978 از اين سال مسابقات وزني شد و در 8 وزن برگزار شد
1978 رقابت اصلي بين سنگاپور ايران عراق پاكستان مالزي ، هند كه ايران و عراق مدالها
تقسيم كردند.
از سال 1979 ايران بدليل پيروزي انقلاب تا سال 1993 شركت نكرد.

• در دهه 1980 عراقي ها با ژنتيك عالي غوغا كردند و در همه 8 وزن مدالها را درو كردند و
نفرات بعدي ژاپن سنگاپور و كره و مالزي و پاكستان بودند.
• اواخر دهه 80 كم كم عراقي بدليل جنگهاي فرساينده با ايران و كويت و آمريكا از صحنه
خارج شدند ولي كره و سنگاپور و مالزي جاي آنها را گرفتند و ژاپن هم در هر وزن 1 مدال
گرفت.
• دهه 90 متعلق به سنگاپور و كره بود كه مدالها را بين اين خود تقسيم كنند ولي چون
ايرانيها بطور نامنظم از سال 93 در مسابقات حضور يافتند، هر سال 2 الي 3 مدال را با
تيمهاي ناقص كسب كردند و زنگ خطر جديدي را براي رقباي شرقي بصدا در آوردند.
• 1993 سنگين وزن برنز يزدان راد (اولين مدال پس از انقلاب ايران)
• 1994 سنگين وزن نقره يزدان راد سبك وزن محسن يزداني برنز
• 1995 سنگين وزن نقره يزدان راد سبك وزن محسن يزداني نقره
• 1996 سنگين وزن طلا يزدان راد و سنگين وزن مهدي لطيفي برنز
• 1997 سنگين وزن طلا حمزه هوشمند و 80 كيلو غلام صادقي طلا 85 كيلو محسن شاكري
برنز
• 1998 تيم به آسيا اعزام نشد ولي 1 تيم 5 نفره به جهاني اعزام شد كه نتيجه آن 2 برنز
جهاني محسن يزداني و غلام صادقي بو د.
• 1999 در قهرمان آسيا 2 نقره عباس مهدوي و علي تبريزي و 1 برنز احسان كنگرلو هر 3 در
سنگين وزن در قهرماني جهان 1 طلا محسن يزداني درسبك وزن (‌اولين طلاي جهاني ايران)
• 2000 تيمي بسيار قوي كه همگي قهرمان آسيا مي شدند بدليل عدم ويزا در پاي پرواز جا
ماندند
• 2001 دو نقره توسط مهدي نخوديان و مهدي سليسپور در آسيا گرفتيم و 2 طلا توسط علي
تبريزي و سامان سرابي اوج پرورش اندام ايران را موجب شد.
• 2002 به بازيهاي پوسان نرفتيم
• 2003 در آسيا 1 طلا سامان سرابي و 1 نقره سيامك معمر گرفتند در جهان 1 طلا بيت اله
عباسپور در سبك وزن گرفت
• 2004 در آسيا 1 نقره سيامك شيراوند در 80 كيلو 1 برنز محسن قرآن نويس در سنگين وزن و
1 برنز يوسف كريمي در 65 كيلو
• 2005 در آسيا 3 نقره گرفتيم در جهان 2 برنز ايران توسط بيت اله عباسپور و سامان سرابي
در وزنهاي سبك كسب شد.
• بدليل بي توجهي هاي فدراسيون وزنه برداري در سالهاي 95 تا 2004 ورزشكاران ايراني كه
از لحاظ ژنتيك در خاور ميانه و اسيا و جهان سر آمد بودند خانه نشين شدند و همين امر
باعث شد كه يكي از بهترين مهره هاي ايران (‌آقاي علي تبريزي ) از سال 2002 به قطر پيوست
كه طي اين 3 سال 3 طلاي آسيا و 1 طلا و 2 نقره جهاني و دهها مدال ديگر را براي اين كشور
كسب كرد و براي مسابقات دوحه 2006 نيز اميد اول قطري هاست و لذا خوشبختانه پس از
استقلال رسمي فدراسيون در 10 ماه گذشته همه نفرات قديمي و جديد كه ازاستعداد بالايي هم
برخورداد هستند براي آوردگاه دوحه 2006 به صحنه بازگشته ند كه در حال حاضر مرحله چهارم
اردوي آنها آغاز شده وزير نظر 4 مربي و سرمربي و پزشك تغذيه و كليه عوامل فني فدراسيون
بصورت فشرده تمرين ميكنند و درمراحل بعدي اردو و غربال نهايي ، 8 نفر براي تيم اعزامي
مشخص خواهند شد كه با توجه به سوابق مذكور و تحقيق جامع روي كشورهاي مدعي مي توان پيش
بيني زير را ارائه داد:
• دسته 60 كيلو قزاقستان و چين و كره جنوبي مدعيان اصلي هستند و پرورش اندام ايران
هيچگاه در اين وزن موفق نبوده است و صلاح نيست نفري اعزام شود.
• دسته 65 كيلو مدالها متعلق به شرق آس ياست بخصوص صمد سازلي از مالزي كه 13 سال است
قهرمان آسيا و جهان است و با اينكه ايران در 2003 و 2004 در اين وزن 1 نقره و 1برنز ولي
در بازيهاي آسيايي بخت چنداني براي كسب مدال نداريم.
• 70 كيلوگرم : از سالهاي دور ايران در اين وزن موفق بوده و در سالهاي اخير آقاي سامان
سرابي در اين وزن 2 طلاي آسيا و 1مدال جهاني گرفته و ايران اگر 2 شركت كننده در اين وزن
اعزام كندبه احتمال زياد 2 مدال خواهيم داشت.
• 75 كيلوگرم: با توجه به مدال طلاي محسن يزداني در 1999 و برنز ايراشن در 1998 و
بازگشت ايشان به تيم ملي امسال و نيز طلاي بيت اله عباسپور در 2003 جهان و برنز 2005
ميبايستي 2 نفر اعزام كنيم و قطعاً 2 مدال كسب مي كنيم.
• 80 كيلوگرم: قبلاً ايران در اين وزن طلا داشته ولي در حاضر نفر تايلندي قهرمان اول
جهان در سال 2005 و نفر ويتنامي 7 بار قهرمان آسيا و 2 بار قهرمان جهان و نيز قهرمان
كره جنوبي و بحريني قهرمانان سالهاي اخير آسيا حضور دارند. ضمن اينكه در اردوي تيم ملي
5 نفر زبده در اين وزن حاضر هستند كه اگر بهترين آنها را اعزام كنيم 1 مدال داريم .
• 85 كيلوگرم:‌مدالهاي اين وزن بين كشورهاي غرب آسيا و ايران تقسيم مي شود با توجه به
اينكه كمال عبدالسلام قطري 3 طلاي آسيا و 2 طلاي جهان را دارد قطعاً شانس اول است ولي
اعزام يك نماينده ايران براي كسب مدال نقره يا برنز مفيد است.
• 90 كيلوگرم: اين وزن متعلق به سنگاپور ايران و كره بوده و در حال حاضر چند سال است
علي تبريزي ايراني الاصل قطري بي رقيب است ولي اگر دو نفر بفرستيم يكي از دو مدال نقره
و برنز را كسب ميكنيم. قهرمان بحريني بسيار خطرناك است.
• 90+ در اين وزن ايراني ها سر آمد هستند ولي اخيراً جاسم قطري و قهرمان بحريني مدالها
را درو كرده اند ولي اگر 2 نماينده بفرستيم مي توانيم 2 مدال از 3 مدال را بگيريم و با
توجه به بدنهاي حاضر در اردو قطعاً اين وزن متعلق به ما است ولي رقابت سنگيني در جريان
است آن هم بدليل ميزباني قطري ها و قهرمان ملي آنها جاسم .