بعد از اين كه در بحث و دعوايي ناخواسته با همسر خود قرار گرفتيد، توصيه هاي ارائه شده در اين مقاله را به كار بگيريد تا بتوانيد سريع تر آشتي كرده و آرامش را دوباره به روابط تان بازگردانيد.
-رفتار غيرعادي و عجيب
اين قضيه كه شما بپذيريد، بحث و دعوا نيز بخشي از روابط شما با همسرتان را تشكيل مي دهد، بسيار مهم است. همه ما در زمان و مكان هاي مختلف ممكن است رفتارهاي متفاوتي از خود بروز دهيم. اما وقتي به نظر مي رسد، بحث و دعوا جز اين كه باعث انزجار و لطمه ديدن احساس شده و به رابطه سالم صدمه وارد مي كند، فايده ديگري ندارد بايد آن را متوقف كنيم.
اولين گام به سوي اين هدف، اين است كه بفهميد واقعاً سر چه چيزي در حال بحث كردن با يكديگر هستيد و ديدگاه متضادتان را تعادل ببخشيد. بعد از آن شما مي توانيد تكنيك هاي زير را به كار ببنديد. اجراي بعضي از اين تكنيك ها را بايد خود به تنهايي بر عهده بگيريد و در بعضي ديگر، همكاري همسرتان نيز ضروري به نظر مي رسد.
-خودآگاه باشيد
خودآگاهي و مسئوليت پذيري، اولين گام براي اجتناب از تضادها است. تقريباً غيرممكن است كه شما بتوانيد همسرتان را بدون تغيير رفتار خود تغيير دهيد. اما اگر رفتار خودتان را تغيير دهيد، در اكثر اوقات واكنش رفتاري او نيز متفاوت خواهد بود.
- وانمود كنيد كه بهترين هستيد: اگر بي جهت لجبازي نكرده و كج خلق نباشيد، به همسرتان حس خوبي را منتقل مي كنيد و او در بي نظير بودن شما شكي نخواهد كرد.
- وجدان خود را در نظر بگيريد: در حال جر و بحث هستيد، چون شما حاضر نيستيد عذرخواهي كنيد. مصالحه كنيد يا ببخشاييد. مطمئن شويد كه به دعوا فقط براي اين كه غرور خود را نشكنيد، ادامه نمي دهيد.
- در مورد اين كه آيا شما تحت تأثير عوامل ديگري قرار گرفته ايد يا نه؟ فكر كنيد: نيروي عوامل و شرايط خارجي به هيچ وجه تخمين زدني نيست. آيا شما خسته ايد؟ در مورد چيزي نگرانيد؟ يا از موضوعي ناراحت هستيد؟
-بچگي نكنيد: آيا شما تمايل داريد، مثل يك بچه، بد عنق، بهانه گير و لجباز باشيد؟ يا مانند يك والد انتقادگر دائماً منت بگذاريد، انتقاد كرده و يا سرزنش نماييد؟ يك فرد بزرگسال، آرام است، روي مسائل تمركز مي كند، گوش مي دهد و مذاكره مي كند.
- احساسات خود را كنترل كنيد: همسر شما نمي تواند به شما القاء كند كه چه احساسي داشته باشيد. احساسات شما تحت نظارت و كنترل خود شما است. اگر عصباني هستيد بگوييد: من عصباني ام به اين علت كه ... نه اين كه فقط بگوييد: تو مرا عصباني كردي.
-بهبودسازي روابط
داشتن ارتباطات مناسب براي برقراري آرامشي دوباره، بسيار حياتي و مهم است. اغلب دعواهايي كه مرتب تكرار مي شوند، فقط به اين دليل است كه يكي از همسران يا هر دوي آنها، احساس مي كنند طرف مقابل حرف هايش را نمي شنود و يا به آن اعتنا نمي كند. تكنيك هاي زير ضمن اين كه، شانس مورد توجه قرار گرفتن شما را توسط همسرتان، افزايش مي دهند، به شما نيز كمك مي كنند به همسرتان نشان دهيد، به او توجه داريد و به حرف هايش اهميت مي دهيد.
- گوش كنيد: اين مهمترين بخش براي داشتن ارتباطي خوب و مناسب است. به حرف هاي همسر خود بدون حدس و گمان و قضاوت، گوش دهيد.
- كنكاش كنيد: سؤالاتي بپرسيد براي اين كه مطمئن شويد، منظور حرف هاي همسر خود را به درستي فهميده ايد.
- توضيح دهيد: اين نوع ديگري از كنكاش است. براي اين كه در جهت درك ديدگاهتان، به همسر خود اطلاعات بيشتري بدهيد، آماده باشيد. توقع نداشته باشيد كه او ذهن شما را بخواند.
- تأكيد كنيد: خود را به جاي همسرتان قرار دهيد. حدس بزنيد كه او چه احساسي دارد و بگذاريد او بفهمد كه شما به او توجه داريد. مثلاً بگوييد: «مي دانم كه الآن چقدر ناراحت هستي؟»
- به طور گويا بيان كنيد: بگوييد، منظورتان چيست و آنچه مي گوييد چه معنايي دارد. واضح و آشكار سخن بگوييد و نكته گويي كنيد.
- لبخند بزنيد: شايد ذكر اين راهكار در حين دعوا عجيب به نظر برسد. اما شوخي كردن و لبخند زدن راهكار بسيار نيرومندي جهت توقف و پرت شدن مسير دعوا است.
- خشم خود را كنترل كنيد: عصبانيت نيز نيرويي است كه به ما كمك مي كند تا بتوانيم به خواسته هاي خود برسيم. اما اگر عصبانيتتان به حدي است كه از بحثي اصولي و عاقلانه جلوگيري مي كند، سعي كنيد بحث خود را متوقف كرده و از راهكارهاي زير استفاده كنيد.
تكنيك هاي برقرارسازي ارتباط
- از بزرگترها جهت پادرمياني كمك بگيريد: مي توانيد براي جلوگيري از ادامه دعوا از كسي كه با شما همفكر است جهت پادرمياني كمك بگيريد. شما تعجب خواهيد كرد كه ادب و منطق با هم چقدر مؤثر واقع مي شوند.
- واژه هاي مناسب به كار ببريد: قبول كنيد، كلماتي كه در زمان بحث و زماني كه هر دوي شما بيش از حد احساساتي هستيد به كار مي بريد، بسيار مهم اند.
- منطقي باشيد: سعي كنيد تكنيك هاي حل مسئله را فرا بگيريد تا بتوانيد مشكل خود را به طور منطقي حل كنيد.
- مخالفت طرف مقابلتان را بپذيريد: گاهي اوقات اين راهكار آسان تر است. همه دعواها نياز به برنده و بازنده ندارد.
- به صورتي مؤثر و ثمربخش بحث كنيد: سعي كنيد در هر مكان و هر زماني اين راهكار را به ياد داشته باشيد. هر بحثي اگر نتيجه اي داشته باشد كه توسط همسران مورد توجه قرار گيرد، راهكاري است براي جلوگيري از وقوع بحثي مشابه.
- نوبت حرف زدن را رعايت كنيد: به طرف مقابلتان نيز فرصت براي حرف زدن بدهيد و نوبت خود را حفظ كنيد. در اين صورت است كه بحث تا بهبود روابط ادامه مي يابد.