خب حالا میریم سراغ نصب ELS یکی از بهترین نرم افزار های امنیتی لینوکسی...
اول دانلود میکنیم:
کد:
wget --output-document=installer.sh http://servermonkeys.com/projects/els/installer.sh; chmod +x installer.sh; sh installer.sh
دستور زیر رو بزنید تا نصب شروع بشه:
کد:
els --all
ممکنه بعضی از سوالا از شما پرسیده نشه پس بهش اهمیت ندید
خب حالا از شما درخواستایی داره که باید انجام بشه:

1:از شما ایمیلتونو میخواد برای ایمیل کردن ارور های سرورتون و ازتون میخواد که تاییدش کنین با y