با سلام
اگر ممکن است لطف کنید راهی برای تماس با کارخانه ی بنز آلمان در اختیار من قرار دهید.
با تشکر
سلطانی