شخصیت‌شناسی با انگشتان

از قدیم گفتند که 5 انگشت مثل هم نیست. احتمالا این تفاوت کاربردهای زیادی داشته باشد که یکی از آنها شناخت افراد و روحیاتشان از روی انگشت‌هاست. یعنی تست شخصیت‌شناسی از روی انگشتان دست! تا به حال فکر کرده‌اید کدامیک از انگشتان دستتان را بیشتر از بقیه دوست دارید؟ پس یکبار دیگر ابتدا با دقت به دستتان نگاه کنید و ببینید کدام انگشت بیش از بقیه مورد علاقه شماست. سپس توضیح مربوط به آن انگشت را بخوانید و به شخصیت خود پی‌ببرید.
این انگشت نماد کار است و اشخاصی که به این انگشت اهمیت بیشتری می‌دهند انسان‌های کاری هستند و به طور کلی وجدان کاری خوبی دارند و موفقیت زیادی کسب می‌کنند.

این انگشت که بلندترین انگشت دست است میزان اهمیت فرد به خود را نشان می‌دهد. افرادی که این انگشت را انتخاب می‌کنند در مورد همه چیز اول به خود اهمیت داده و تا حدودی خودپرست و خودخواه هستند.

این انگشت نماد محبت و عشق است و کسانی که این انگشت را انتخاب می‌کنند انسان‌های احساساتی و عاطفی بوده و همواره به دنبال محبت و خوشحال کردن دیگران هستند

این انگشت نماد مسائل مادی و ثروت است و کسانی که این انگشت را انتخاب می‌کنند اقتصاددانان خوبی هستند و از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارند

این انگشت نماد خانواده و فرزند است و کسانی که به این انگشت علاقمندند افرادی هستند که به خانواده پایبند بوده و به زندگی مشترک و به طور کلی روابط بین افراد اهمیت می‌دهند