توصیه هاي روزه داری
روزه گرفتن ميتواندباعث آرامش رواني شودودرتسكين ومعالجه بيماريهاي جسمي وروحي اثرات اثبات شده اي دارد.
1.هنگام افطارسالادبخورید.
2.ماه رمضان شبهازودبخوابید.
3.درسحرازغذاهای پروتئین داراستفاده کنید.
4.عدسی ازغذاهای مفیدسحراست.
5.مصرف لیموترش درپایان سحری ازتشنگی درطول روزمی کاهد.
6.روزه گرفتن بدون سحری آسیب جدی به دستگاه گوارش می زند.
7.مصرف غذاهای سرخ کرده درسحرباعث ترش کردن معده می شود.
8.پرخوری هنگام سحر باعث سوء هاضمه می شود.
9.مصرف غذاهای حاوی ادویه درسحرسوزش معده به همراه دارد.
10.خرما به عنوان ماده غذایی کم چرب درنظر گرفته شود.
11.شستن دهان با آب نمک ازبوی بد دهان روزه دار جلوگیری می کند.
12.نوشیدن زیاد چای در سحر باعث دفع ادرار درطول روز می شود .
13.روزه باکاهش وزن بدن باعث کاهش فشار برمفاصل وکمردردمی شود.
14.مصرف غذاهای شور باعث تشنگی روزه دارمی شود.
15. درماه رمضان حداقل 5/اساعت قبل از اذان صبح بیدار شوید.
16.افطار رابانوشیدن آب اغاز نکنید.
17.مصرف یک کاسه سوپ جو هنگام سحر باعث می شود فردکمتر احساس گرسنگی کند.
18.بعدازصرف غذای سحر فورا" نخوابیداحساس کسالت صبحگاهی می آورد.
19.دروعده های افطار از لبنیات استفاده کنید.
20.از خوردن غذاهای سرخ کرده تا حد امکان خودداری کنید.
21.روزه کلسترول خون راپایین می آورد.واجراي صحيح ودقيق روزه داري مي توانددردرمان چاقي،ديابت نوع دوم وپرفشاري خون مفيدباشد.
22.روزه باعث استراحت دستگاه گوارش می شود.
23.بامصرف غذای کم حجم پیری وفسادسلولهای بدن را به تأخیر اندازید.
24.روزه باعث کاهش استرس وافسردگي شده وباكاهش عوامل خطربه پيشگيري ازبيماريهاي قلبي كمك مي كند.
25.بیدارنشدن برای سحری باعث بیحالی وتشنگی درطول روزمی شود.
26. مصرف شیرودوغ کم نمک درماه رمضان فراموش نشود.
27.پرخوری درسحرباعث نفخ معده درطول روزمی شود.
28.مصرف زیادمایعات موقع افطاربه معده فشارمی آورد.
29.درسحرازحبوبات وتخم مرغ استفاده کنید.
30.روزه به دلیل کاهش آب بدن علایم میگرن راتشدید می کند.
31.شروع ورزش بایدسه ساعت بعدازافطارباشد.
32.ازمصرف غذاهای کنسروشده به علت نمک زیاددرماه رمضان خودداری کنیدوبهتراست ازموادكم كالري امانيروزااستفاده شود.
33.بهتراست روزه راباخرما،شیریاچای کم رنگ بازکنید.
34.نوشیدن آب زیادهنگام افطارباعث دل دردوضعف خواهدشد.
35.برای جبران کمبودآب بدن ازسبزیجات ومیوه های تازه استفاده شود.
36.مصرف غذاهای سرخ کرده وفلفل دارسوزش معده را به همراه دارد.
37.نوشیدن مایعات درسحرمانع تشنگی درطول روزمی شود.
38.بین افطارتاسحرهشت لیوان آب بخوریدودراين فاصله ازمايعات بنوشيدتادچاركم آبي وبه تبع آن گرمازدگي نشويد.
39.ازخوردن غذاهای شوردرسحرخودداری کنید.
40.سحرمهمترین وعده غذایی روزه داراست.
41.روزه براي بيماران مبتلابه چربي خون بهترين درمان است.
42.مصرف ليموترش درپايان خوردن سحري ازتشنگي درطول روزمي كاهد.
42.ازمصرف غذاهاي كنسروشده به دليل نمك زياددرماه رمضان خودداري كنيد.
43.نوشيدن زيادچاي درسحرباعث دفع آب بدن درطول روزمي شود.
44.روزه باكاهش وزن بدن باعث كاهش فشاربرمفاصل وكمرمي شود
45.درماله رمضان حداقل 5/1ساعت قبل ازاذان صبح بيدارشويد.
46.خوردن يك كاسه سوپ جوهنگام سحرباعث مي شودفردكمتراحساس گرسنگي كند.
46.افرادمبتلابه چرب خون نبايددروعده افطاروسحررژيم غذايي كم چرب خودراترك كنند
47.براي جبران كمبودآب بدنتان درماه رمضان ازسبزيجات وميوه هاي تازه استفاده كنيد
48.روزه باعث استراحت دستگاه گوارش مي شود
49.دروعده هاي افطاروسحرحتما ازلبنيات استفاده كنيد
50.خوابيدن بلافاصله بعدازخوردن سحري احساس كسالت صبحگاهي مي آورد
51.روزه به دليل كاهش آب بدن علائم ميگرن راتشديدمي كند
52.پرخوري درسحرباعث نفخ معده درطول روزمي شود
53.بهتراست روزه تان راباخرما.شيرياچاي كم رنگ افطاركنيد
54.نوشيدن آب زيادهنگام افطارباعث دل دردوضعف خواهدشد
55.ازنان جوياسبوس داردرسحروافطاراستفاده كنيد.