روز پیش جشنواره خز و خیل بازی در پارک پردیسان بر پا شد و جوونا دست در دست هم مثلا تیپ خز و داغون زدند ...
با هم تصاویری از این مراسم رو میبینم ...


----------------