منابع آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 87 منتشر شد

منابع آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 87 در رشته های کودکان، پاتولوژی فک و دهان، بیماری های دهان و تشخیص، دندانپزشکی ترمیمی، رادیولوژی دندان و فک و صورت، پریودانتیکس و اندودانتیکس منتشر شد.

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اعلام منابع آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی در رشته های ذکر شده، یادآور شد: در امتحان شفاهی رشته کودکان، 50 درصد نمره آزمون به روش OSCE است و دستیار باید یکی از موضوعات تروما، ارتودنسی پیشگیری، پوسیدگی BBTD در کودکان زیر 4 سال را به عنوان نمونه معرفی کند.

همچنین در رشته پاتولوژی فک و دهان، امتحان عملی به صورت ارائه لام، Case و بررسی نمای ماکروسکوپی خواهد بود که قبل از هر دوره تعداد آن توسط هیئت ممتحنه بورد تخصصی اعلام خواهد شد.

ارائه و معرفی یک مورد شخصی شامل شرح حال کلی بیمار، تشخیص های افتراقی بالینی، طرح درمان پیشنهادی و بررسی یافته های هیستوپاتولوژیک و تشخیص های افتراقی میکروسکوپی و بررسی روشهای تکمیلی تشخیصی و پیگیری بیمار و نتیجه نهایی درمان باید ارائه شود.

همچنین بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منابع آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های پروتزهای دندانی، جراحی دهان و فک و صورت و ارتودانتیکس در مراحل بعدی اعلام می شود.